BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
DEĞERLER VE İLKELER

Değerlendirmelerde, projelerin araştırmaya yönelik olması, Üniversitenin araştırma etkinliklerini canlandırmaya katkısı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu destekleme ilkeleri göz önünde bulundurulur.

Araştırma Projelerinin desteklenme süresi en çok 36 aydır.

Altyapı projeleri dışındaki tüm projelerden yayın yapma şartı aranır. Bilimsel değere sahip kitap, kitap bölümü yayınlamamış ya da uluslararası indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayın yapmamış proje yöneticilerinin yeni proje önerileri değerlendirmeye alınmaz.

Proje yöneticisi, proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale ve sunduğu bildirilerde proje numarası ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. ibaresini belirtmek zorundadır.

Proje önerisi hazırlanırken tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı bir şekilde sebep belirtilerek bildirilmesi, yapılacak alımlar için düzenlenen proforma faturaların proje önerisine eklenmesi ve talep edilen ödeneklere KDV dâhil edilmesi gerekmektedir.