BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
VİZYON

Birimimiz var olan kaynakları Üniversitemizin stratejik amaçları doğrultusunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek

Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek,

Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirilmesine katkı sağlamak,

Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.