BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
TARİHÇE
1992 de Üniversitemizin kurulması ile birlikte Araştırma Fonu olarak faliyetlerine başlayan birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı Kanun'la değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adı altında hizmet vermeye devam etmektedir.