BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İhale Duyuruları

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Son Teklif Tarihi Yürütücü Yürütücü İletişim Detay
372 2911850 Yersel ve Zamana Bağlı Değişken Akım Hidroliği Eğitim Sistemi Alımı 10.10.2018 Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 372 2911850