BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

YURTDIŞI KONGRE DESTEĞİ PROJELERİNE BAŞVURANLARIN DİKKATİNE

Başvuruların Kongre tarihinden en geç 1 (Bir) ay önce BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. BAP Otomasyon sistemi üzerinden zamanında yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında;

Yurtdışı Sözlü Bildiri Projeleri:
ABD ve Uzakdoğu için 6.000,00.-TL,
Diğer Ülkeler için 4.000,00.-TL,
Avrupa ve Yakındoğu için 3.000,00.-TL,

Yurtdışı Poster Projeleri:
Avrupa Ülkeleri için 1.000,00.-TL,
Diğer Ülkeler için 2.000,00.-TL

aşmayacak şekilde destek verilecektir.

 

Yurtdışı etkinlikleri destekleme projelerinde;

İkinci başvuru tarihinden 1(bir) yıl öncesine kadar ulusal veya uluslararası
indekslerce taranan hakemli bilimsel dergilerde alanı ile ilgili
1(Bir) tam metin makale
yayınlama şartı aranır.

Eğer o yıl içinde yaptığı yayınlardan en az biri SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI kapsamında
tam metin makale
ise bu projeye o yıl için en fazla 3 defa başvuru yapılabilir.


05.09.2017 11:38:00