BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

2019 Yılı II. Dönem Proje Çağrısı

 2019 Yılı II. Dönem Proje Çağrısı

            Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce 2019 yılında Lisansüstü Öğrenim ve Bağımsız Araştırma Projelerine destek verilecektir. Proje başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerimiz II. Dönem başvurularını 02/09/2019–30/09/2019 tarihleri arasında “ZBEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi” çerçevesinde BAP otomasyonu yoluyla yapacaklardır.

            Otomasyon sisteminde ilgili birimlerin Dekan ve/veya Müdürlerinin BAP otomasyonu sistemi üzerinden gelen proje başvurularını değerlendirmek üzere sistemden üç (3) dış uzman ataması yapması ve gelecek olan uzman görüşleriyle birlikte 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne BAP otomasyonu yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

            Bu çağrı kapsamında 2019 yılı için verilecek azami destek miktarları Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projelerine verilecek azami destek miktarı; Yüksek Lisans Projeleri için 15.000,00 TL, Doktora Projeleri için 30.000,00 TL, Bağımsız Araştırma Projeleri için 15.000,00 TL’dir. 
       Lisansüsütü programı olmayan birimlerdeki öğretim üyelerimiz ve lisansüstü programı olan birimlerimizdeki lisansüstü öğrenci danışmanlığı bulunmayan öğretim üyelerimiz bağımsız araştırma projelerine başvuru yapabilirler.
           2019 yılı Yurtdışı Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında; Yurtdışı Sözlü Bildiri Projeleri ABD ve Uzakdoğu için 6.500,00 TL, Batı, Kuzey ve Güney Avrupa Ülkeleri için 4.500,00 TL, Doğu Avrupa, Balkan, Orta ve Yakındoğu Ülkeleri için 3.500,00 TL, Diğer Ülkeler için 4.000,00 TL, Yurtdışı Poster Projeleri ABD ve Uzakdoğu Ülkeleri için 2.500,00 TL, Kuzey ve Batı Avrupa Ülkeleri için 1.500,00 TL’ye kadar destek verilecektir.

            Bilimsel Araştırma Projeleri sayfamızdaki BAP Otomasyon Sistemi üzerinden beun uzantılı e-posta adresi ve şifresi ile başvurular 02/09/2019–30/09/2019 tarihleri arasında kabul edilmektedir.
 

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esaslarına İlişkin Bilgilendirme İçin Lütfen Tıklayınız.10.09.2019 09:47:00