BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

1002 - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve
araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli
araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.

PROJE BÜTÇESİ

2016 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir.
1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara
PTİ ödemesi yapılmamaktadır.

 

Detaylı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/
icerik-1002-hizli-destek-programi12.02.2016 00:28:00