BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da
sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
(1007 Programı) başlatılmıştır.

Program ile;

·         Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı,

yerine

·         Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,

·         Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan
kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması, 
hedeflenmektedir.

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara
yönelik olarak  ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel
kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak
sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;

·         kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,

·         üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün
geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,

·         ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Detaylı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-
programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp12.02.2016 00:29:00