BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını
sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev
almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların
sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi

2016 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*
ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir.

Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 TL’ye
kadar, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile
paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Detaylı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-
3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi12.02.2016 00:29:00