BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

2018 Yılı I. Dönem Proje Çağrısı

 Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü’nce 2018 yılında Lisans üstü Öğrenim ve Bireysel 
Araştırma Projelerine destek verilecektir. 

Proje başvurusunda bulunmak isteyen akademisyenlerimiz I. Dönem başvurularını 
05/02/2018 – 28/02/2018 tarihleri arasında BAP otomasyonu yazılımı yoluyla yapacaklardır. 
İlgili birimlerin Dekan ve/veya Müdürlerinin proje başvurularını üç (3) dış uzman görüşü ile birlikte 19/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne BAP otomasyonu yazılımı yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

2018 yılı için verilecek azami destek miktarları
Yüksek Lisans Projeleri için 12.500.-TL, 
Doktora Projeleri için 25.000.-TL, 
Lisans üstü programı olmayan birimlere yönelik 
Bağımsız Araştırma Projeleri için 10.000.-TL olarak uygulanacaktır.


Bu sürece ilişkin eğitim videosuna  https://www.youtube.com/watch?v=0Ue84H2ZE18 adresinden erişilebilmektedir.
05.02.2018 13:22:00