BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

DİKKAT !!!! 2017 YILINDAN İTİBAREN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM VE ARAŞTIRMA PROJE ÖNERİLERİ İLGİLİ MÜDÜR/DEKAN TARAFINDAN BELİRLENEN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DIŞINDAN 3 (üç) UZMAN GÖRÜŞÜ İLE KOMİSYONCA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.


16-01-2017 TARİH VE 2017/01 NO'LU BAP KOMİSYONU KARARI GEREĞİNCE;

2017 YILINDAN İTİBAREN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM VE ARAŞTIRMA PROJE ÖNERİLERİ İLGİLİ MÜDÜR/DEKAN TARAFINDAN BELİRLENEN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DIŞINDAN 3 (üç) UZMAN GÖRÜŞÜ İLE KOMİSYONCA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.Altyapı Projeleri, Katılımlı Araştırma Projeleri, Patent Destek Projeleri ve Eğitim Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri
yıl içinde her zaman başvuru yapılabilen ve BEÜ içinden veya dışından 3 (Üç) dış uzman değerlendirmesine gönderilen projelerdir.

Çok Disiplinli Araştırma Projelerine yıl içinde her zaman başvuru yapılabilen ve BAP Komisyonu tarafından en az 2 (İki) BEÜ dışından uzman değerlendirmesine gönderilen projelerdir.

Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri yıl içinde her zaman kongre tarihinden en az 1 (Bir) ay önce BAP Birimine başvuru yapılabilen ve uzmana gönderilmeyen projelerdir.

Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri yıl içinde her zaman başvuru yapılabilen ve uzmana gönderilmeyen projelerdir.24.03.2017 14:39:00